சூனியம்

பேய்  பிசாசு,  பில்லி, சூனியத்தை விரட்டும்  பால ஹனுமான்
பேய் பிசாசு, பில்லி, சூனியத்தை விரட்டும் பால ஹனுமான்
ஏழரை நாட்டு சனி, மனக் குழப்பம் , பீதி மற்றும் காரிய சித்தி பெற வேண்டும் என்பதற்காக பலர் அனுமான் வழிபாடு செய்வார்கள் . ஆனால் பேய் பிசாசு, பில்லி, சூனியம் பிடித்தவர்களும் பால ......[Read More…]