சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி

சூரியசக்தி மின்உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் புதிய திட்டங்கள்
சூரியசக்தி மின்உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் புதிய திட்டங்கள்
மத்திய அரசு, உள்நாட்டில், சூரியசக்தி மின்உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில், சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி திட்டங்களை செயல்படுத்த, இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது. முதற்கட்டமாக, விரைவில், ஐந்து மாநிலங்களுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள உள்ளது. ......[Read More…]