செக்க்ஷ்

அன்னா ஹசாரே வின் சொந்த ஊரில் சூடு பிடிக்கும் போராட்டம்
அன்னா ஹசாரே வின் சொந்த ஊரில் சூடு பிடிக்கும் போராட்டம்
சமூக சேவகர் அன்னா ஹசாரேவுகு ஆதரவாக , நாடுமுழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. ஹசாரேயின் சொந்த மாவட்டமான அகமத்நகரில்(குஜராத் ) ஆயிரக்கணகான இளைஞர்கள் அமைதி போராட்டதில் ஈடுபட்டுவருகின்றனர் . ...[Read More…]