செயற்கை கோள்களுடன்

பி எஸ் எல் வி., சி18′ ராக்கெட்   வெற்றிகரமாக   விண்ணில்   ஏவப்பட்டது
பி எஸ் எல் வி., சி18′ ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
பி எஸ் எல் வி., சி18' ராக்கெட், நான்கு செயற்கை கோள்களுடன், இன்று காலை 11_மணிக்கு, வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இந்த நான்கு செயற்கைகோள்களும் சுற்றுவட்டபாதையில் நிலை நிறுத்தபட்டதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது ......[Read More…]