செளகிதார்

காவளாலி என்ற உணர்வு எபோதும் என்னுடன் இருக்கும்
காவளாலி என்ற உணர்வு எபோதும் என்னுடன் இருக்கும்
தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இருந்து மோடி செளகிதார் என்ற வார்த்தையை நீக்கி உள்ளார். மக்களவைத் தேர்தல தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடன் பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் நரேந்திர மோடி என்ற பெயருக்கு முன்னர் ‘செளகிதார்’ ......[Read More…]