செளபாக்கியா யோஜனா

அனைத்து வீடுகளுக்கும் மின்சாரதை உறுதிசெய்யும் செளபாக்கியா யோஜனா திட்டம் தொடங்கப்பட்டது
அனைத்து வீடுகளுக்கும் மின்சாரதை உறுதிசெய்யும் செளபாக்கியா யோஜனா திட்டம் தொடங்கப்பட்டது
செளபாக்கியா யோஜனா திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திரமோடி தொடங்கி வைத்தார். அனைத்து வீடுகளுக்கும் மின்சாரம் என்பதை உறுதிசெய்யும் திட்டம் செளபாக்கியா யோஜனா திட்டம். தீன்தயாள் உபாத்யாயா வின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு செளபாக்கியா யோஜனா திட்டம் ......[Read More…]