செவ்வாய் கிரகத்தில்

பூமியில் மோதயிருக்கும்  ரஷிய விண்கலம்
பூமியில் மோதயிருக்கும் ரஷிய விண்கலம்
ரஷியா செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கும் சந்திரனை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஆளில்லா விண்கலத்தை அனுப்பியிருந்தது . சுமார் 200 கிலோ எடையுள்ள அந்த_விண்கலம் தனது பணியை அங்கு முடித்து விட்டு பூமிக்கு மீண்டும் திரும்புகிறது. பூமியின் உட் ......[Read More…]