செஷல்ஸ்

புதிய வரலாறு படைக்கும் பிரதமர்
புதிய வரலாறு படைக்கும் பிரதமர்
ஐந்து நாட்டில் பயணமாக இந்திய பிரதமர் மோடி செஷல்ஸ், மோரீஷஸ், இலங்கை ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டார். இந்த பயணத்தின் நோக்கம் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவில்லை, மாறாக வலுவான நட்புறவு கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப் ......[Read More…]

நரேந்திர மோடி   மொரீஷியஸ் தலைநகர் போர்ட் லூயிஸை வந்தடைந்தார்
நரேந்திர மோடி மொரீஷியஸ் தலைநகர் போர்ட் லூயிஸை வந்தடைந்தார்
செஷல்ஸ் தீவுகளில் தனது சுற்றுப் பயணத்தை நிறைவுசெய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மொரீஷியஸ் தலைநகர் போர்ட் லூயிஸை வந்தடைந்தார். ...[Read More…]

March,12,15,