சேதுசமுத்திர திட்டம்

ராமர் பாலத்துக்கு சேதம் இல்லாமல் சேதுசமுத்திர திட்டம்
ராமர் பாலத்துக்கு சேதம் இல்லாமல் சேதுசமுத்திர திட்டம்
ராமர் பாலத்துக்கு சேதம் இல்லாமல் சேதுசமுத்திர திட்டத்தை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ...[Read More…]