சேது சமுத்திரத் திட்டம்

சேது சமுத்திரத் திட்டம் மாற்றுப் பாதையில் நிறைவேற்றப்படும்
சேது சமுத்திரத் திட்டம் மாற்றுப் பாதையில் நிறைவேற்றப்படும்
ராமர் பாலத்துக்கு எந்தப் பாதிப்பும் வராமல் சேது சமுத்திரத் திட்டம் மாற்றுப் பாதையில் நிறைவேற்றப்படும் என மத்திய தரைவழிப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி செவ்வாய்க்கிழமை உறுதியளித்தார். ...[Read More…]