சேது சமுத்திர திட்டம்

ராமர்பாலத்தை இடிக்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை
ராமர்பாலத்தை இடிக்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை
சேது சமுத்திர திட்டத்திற்காக ராமர்பாலத்தை இடிக்கும்பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்காரி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் . ...[Read More…]