சேனானி – நஷ்ரி

சேனானி – நஷ்ரி சுரங்கப் பாதை, இந்தியாவின் சாலை போக்கு வரத்தில் திருப்பு முனை
சேனானி – நஷ்ரி சுரங்கப் பாதை, இந்தியாவின் சாலை போக்கு வரத்தில் திருப்பு முனை
இந்தியாவில் ஜம்மு-ஸ்ரீநகர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சேனானி – நஷ்ரி சுரங்கப் பாதை, இந்தியாவின் சாலை போக்கு வரத்தில் திருப்பு முனையாக கருதப்படுகிறது. செனானி-நஸ்ரி இடையிலான 41 கிலோ மீட்டர் தூரம், இந்த ......[Read More…]