சேமிப்பு கணக்கு

சேமிப்பு கணக்குகளில் உள்ள நிதியை பயன் படுத்தும் திட்டம் இல்லை
சேமிப்பு கணக்குகளில் உள்ள நிதியை பயன் படுத்தும் திட்டம் இல்லை
அஞ்சல் நிலையங்களில் செயலற்றுக்கிடக்கும் சேமிப்பு கணக்குகளில் உள்ள நிதியை, சமூக வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு பயன் படுத்தும் திட்டம் ஏதும் இல்லை என்ற அதேவேளையில், இதுகுறித்து வருங்காலத்தில் பரிசீலனை செய்யப்படும் என்றும் மக்களவையில்  மத்திய தகவல் ......[Read More…]