சேர்த்து

முருங்கை வேர் | முருங்கை வேரின்  மருத்துவ குணம்
முருங்கை வேர் | முருங்கை வேரின் மருத்துவ குணம்
முருங்கை வேரின் சாருடன் பாலை சேர்த்து அதை கொதிக்க வைத்து அளவாக அருந்தினால் இரைப்பு, விக்கல், முதுகுவலி போன்ற நோய்கள் நீங்கும்.   Tags; முருங்கை, வேரின், பாலை, சேர்த்து, கொதிக்க, வைத்து, இரைப்பு, விக்கல், முதுகுவலி ...[Read More…]

முருங்கைப் பட்டை |  முருங்கை பட்டை மருத்துவ குணம்
முருங்கைப் பட்டை | முருங்கை பட்டை மருத்துவ குணம்
முருங்கை பட்டையை நன்றாக சிதைத்து அதனுடன் சிறிது உப்பு சேர்த்து வீக்கங்களின் மீது-வைத்து கட்டினால் வீக்கம் குறையும். முருங்கைப் பிசின் விந்துவை அதிகரிக்கும் . சிறுநீரை தெளிய வைக்கும் ...[Read More…]