சேலம் பசுமை சாலை

இந்தியா ரஷ்யா உறவை பலப்படுத்த வரும் சேலம் பசுமை சாலை
இந்தியா ரஷ்யா உறவை பலப்படுத்த வரும் சேலம் பசுமை சாலை
🔸இந்த உலகின் முதல் சாலை நிச்சயம் விவசாய நிலங்கள் அல்ல காடுகளை அழித்து தான் போட பட்டிருக்கும்.... எதையும் விட சாலைகள் தான் முக்கியம் என மனிதகுலம் நினைத்ததால் மட்டுமே இன்று உலகெங்கும் இவ்வளவு ......[Read More…]