சோனியா

கோப அரசியல் நடத்துவதில் கை தேர்ந்தவர்கள் சோனியாவும் ராகுலும்
கோப அரசியல் நடத்துவதில் கை தேர்ந்தவர்கள் சோனியாவும் ராகுலும்
ஜெய் ஜவான், ஜெய்கிசான்' (ராணுவ வீரர்கள் வாழ்க, விவசாயிகள் வாழ்க) என்று லால்பகதூர் சாஸ்திரி முழங்கினார். அப்படிப்பட்ட நாட்டில் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் நிலை இப்போது எப்படி உள்ளது? ......[Read More…]