சைதன்ய மகாபிரபு

உங்களுக்கு அந்த தேராவது தெரிந்ததோ?
உங்களுக்கு அந்த தேராவது தெரிந்ததோ?
ஒருமுறை சைதன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தார். அங்கே தினமும் ஒருவர் தவறான சுலோக உச்சரிப்பில் கீதைவாசித்து கொண்டிருப்பார். எல்லோரும் அவரை கேலிசெய்வார்கள். சைதன்ய மகாபிரபு வருகிறார் என அறிந்த ஆலய பொறுப்பாளர்கள் அவரை ......[Read More…]