சைனா

மோடி அரசு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு கொண்டாட்டமே
மோடி அரசு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு கொண்டாட்டமே
என்னுடைய அரசியல் ஜோசியத்தில் தோன்றுவது; அமேரிக்கா ஒரு சிறிய கொள்கை மாற்றம் செய்ததில் - எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியினால் அரபு நாடுகள் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. அவர்கள் பொருளாதாரம்தான் உலகத்தில் தீவிர வாதத்திற்கு துணை. மேலும் ......[Read More…]