சைமன்

போராளிகள் பூறாம் அப்படியே பொட்டி பாம்பா அடங்கிட்டானுகளே
போராளிகள் பூறாம் அப்படியே பொட்டி பாம்பா அடங்கிட்டானுகளே
என்னடா இது போராளிகள் பூறாம் அப்படியே பொட்டி பாம்பா அடங்கிட்டானுகளே அடபாவமே தேச துரோகிகளிடம்  வாங்கிய பணத்தை திருப்பி கொடுத்து ட்டானுகளோ சத்தமே கானாமே தூத்துக்குடியில் போட்டபோட்டோடு அம்புட்டு கயவர்களும் கோவணத்தை இறுக்க கட்டிட்டானுக போல சேலத்தில் ......[Read More…]