சையத் அக்பரூதீன்

ஐ.நா.சபையில், இந்தியா இது வரை எடுத்திராத முயற்சி
ஐ.நா.சபையில், இந்தியா இது வரை எடுத்திராத முயற்சி
அமெரிக்கா சென்றுள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திரமோடி, இந்திய வரலாற்றில் இதுவரை எடுத்திராத புதுமுயற்சியை எடுத்துள்ளார். அது நிச்சயம் பயனளிக்கும் என இந்தியாவிற்கான ஐ.நா.வின் நிரந்தர பிரதிநிதி சையத் அக்பரூ தீன் தெரிவித்துள்ளார். ஒருவார காலபயணமாக அமெரிக்கா ......[Read More…]