சைரஸ் பி.மிஸ்திரி

2012-டிசம்பர்ரிலிருந்து டாட்டா குழும தலைவராக சைரஸ் பலோன்ஜி மிஸ்திரி செயல்படுவார்
2012-டிசம்பர்ரிலிருந்து டாட்டா குழும தலைவராக சைரஸ் பலோன்ஜி மிஸ்திரி செயல்படுவார்
2012-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்ரிலிருந்து டாட்டா குழும தலைவராக சைரஸ் பலோன்ஜி மிஸ்திரி செயல்படுவார் என்று டாட்டா சன்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.இதுகுறித்து டாட்டா சன்ஸ் தெரிவித்தததாவது , " டாட்டா குழுமத்தின் துணைதலைவராக சைரஸ் பி.மிஸ்திரி நியமிக்கபட்டுள்ளார். ......[Read More…]