சைல்டு செக்ஸ் டூரிஸம்

“தமிழகத்தை மிரட்டும் செக்ஸ் டூரிஸம்”
“தமிழகத்தை மிரட்டும் செக்ஸ் டூரிஸம்”
சர்வதேச அளவில் வளர்ந்துவரும் சமூகவிரோதச் சுற்றுலா இது.குழந்தைகளை மட்டுமே வன்புணரும் உளவியல்நோயான "பீடோ ஃபைலிக்"மன நோயாளிகளின் கூட்டங்களால் நடத்தப்படும் பெரும்வணிகம் இது. அமெரிக்காவின் FBI தொடங்கி INTREPOLE வரைக்கும் இந்தகும்பலை பிடிக்க தனிப்படைகளை அமைத்திருக்கின்றன நம் ......[Read More…]