சொக்க நாதர்

48 ஆண்டாக மூடப்பட்ட கருவறை, அணையாத விழக்கு
48 ஆண்டாக மூடப்பட்ட கருவறை, அணையாத விழக்கு
மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சொக்க நாதர் கருவறை 48 ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டிருந்தது. 1330ம் ஆண்டு அன்னியர் படையெடுப்பின் போது அம்பாளையும், சுவாமியையும் உடைத்துநொறுக்க முயற்சி நடந்தது. ...[Read More…]