சொரணை இருந்தால்

சொரணை இருந்தால் தானே உயிர் இருக்கும்!!!
சொரணை இருந்தால் தானே உயிர் இருக்கும்!!!
ஒரு தட்டில் நவதானியக் கொழுக்கட்டை, தினைப் பொங்கல், தேன் தினைமாவு, வரகரிசிச் சோறு, வழுதுணங்காய் சாம்பார், கம்புத்தோசை, வல்லாரை தோசை, நிலக்கடலைச் சட்டினி, கூட்டுப் பொரியல், சாமைக் கூட்டாஞ் சோறு, குதிரை வாலி தயிர்ச்சோறு, ......[Read More…]