சோத்து

பொங்கலுக்கு ஏன்டா 80 ரூவான்னு கேட்க திரானியே இல்லாம கவர்மென்ட்டை திட்றது சரியா?
பொங்கலுக்கு ஏன்டா 80 ரூவான்னு கேட்க திரானியே இல்லாம கவர்மென்ட்டை திட்றது சரியா?
இது என்ன சம்பிரதாயமோ பல பேர் நேத்து ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு பில்லை இங்கு போஸ்ட் பண்ணிருந்தார்கள். இதில் பல பாருங்க அநியாயத்தை 5% வரி 12% வரி 18% வரினு மோடியை மோடு முட்டி ......[Read More…]