சோமாலியாவில்

குழந்தைகளை கடத்தி கட்டிப் போட்டு   தீவிரவாத பயிற்சி தரும்  அல் கய்தா
குழந்தைகளை கடத்தி கட்டிப் போட்டு தீவிரவாத பயிற்சி தரும் அல் கய்தா
சோமாலி யாவில் குழந்தைகளை கடத்திசென்று அவர்களை கட்டிப் போட்டு அவர்களுக்கு தீவிரவாத பயிற்சி தந்து தற்கொலை படைக்கு தயார் படுத்தி வருவதாக அல் கய்தா அமைப்பின் மீது குற்ற சாட்டு எழுந்துள்ளது. ...[Read More…]