சோமாலியா. கடல். கொள்ளையர்.கடற்

சோமாலியா  கொள்ளையர்க்கு 10 கோடி பிணையத்தொகை?
சோமாலியா கொள்ளையர்க்கு 10 கோடி பிணையத்தொகை?
சோமாலியா கொள்ளையயாரால் கடத்தபட்ட கப்பலை மீட்க இந்தியா ரூ.10 கோடி பிணையத்தொகை வழங்கியதக தகவல் வெளியாகியுள்ளது . எம்.வி.சூயஸ் என்ற இந்திய சரக்கு-கப்பல் கடந்த ஆண்டு ஏடன்வளைகுடா பகுதியில் சோமாலியா கடல் கொள்ளையர்களால் ......[Read More…]