சௌதி அரேபியா

மோடி ஒழிக கோஷத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கவனித்திருக்க முடியாத விஷயம்…!
மோடி ஒழிக கோஷத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கவனித்திருக்க முடியாத விஷயம்…!
நேற்று சௌதி அரேபியாவின் மிகப்பெரிய பெட்ரோலிய கம்பெனியான 'சௌதி அரம்கோ' மகாராட்டிரத்தில் சுமார் 270,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் உலகிலேயே மிகப்பெரிய ரிஃபைனரியை நிறுவுகிறது... இந்திய பப்ளிக் செக்டார் ஆயில் கம்பெனிகளுடன் 50:50 என்ற ......[Read More…]