ஜக்கிய ஜனதா தள

ஜக்கிய ஜனதா தள முக்கிய தலைவரான சபிர் அலி பாஜக.,வில் இணைந்தார்
ஜக்கிய ஜனதா தள முக்கிய தலைவரான சபிர் அலி பாஜக.,வில் இணைந்தார்
பீகாரில் ஆளும் ஜக்கிய ஜனதாதளம் கட்சியின் முக்கிய தலைவரான சபிர் அலி பாஜக.,வில் இணைந்தார். ...[Read More…]