ஜடாயு

மனித குலத்தின் மிகப் பெரிய எதிரி பயங்கரவாதம் தான்
மனித குலத்தின் மிகப் பெரிய எதிரி பயங்கரவாதம் தான்
மனித குலத்தின் மிகப் பெரிய எதிரி பயங்கரவாதம்தான் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக முதலில்போரிட்டது ராமாயண கதாபாத்திரமான ஜடாயுதான். பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக  உலகநாடுகள் ஒன்றுபட வேண்டும். பயங்கரவாதத்தை ஆதரிக்கும் நாடுகளை தப்பிக்க விடக்கூடாது இந்தியர்கள் 125 கோடிப்பேரும் ஒன்றிணைந்தால் ......[Read More…]