ஜனநாயகம்

ஜனநாயக அமைப்பின் கீழ் நாம் அனைவரும் செழிப்புடன் வாழவேண்டும்
ஜனநாயக அமைப்பின் கீழ் நாம் அனைவரும் செழிப்புடன் வாழவேண்டும்
40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆட்சி, அதிகாரத்தை தக்க வைத்து கொள்வதற்காக எமர்ஜென்சி கொண்டு வரப்பட்டதையும், இந்நாடே ஜெயிலாக மாற்றப் பட்டதையும் யாராலும் மறக்கமுடியாது. ஜனநாயக அமைப்பின் கீழ் நாம் அனைவரும் செழிப்புடன் வாழவேண்டும் ......[Read More…]

June,26,15,