ஜனநாயக நாடு

ஒட்டு பதிவு இயந்திர அலப்பறை
ஒட்டு பதிவு இயந்திர அலப்பறை
இந்தியா ஒரு மோசமான ஜனநாயக நாடு, இங்கு தேர்தல்கள் நேர்மையாக நடத்தப்படுவது கிடையாது , மின் அணு ஓட்டு பதிவு இயந்திரத்தை தனது சின்னமான தாமரைக்கே ஓட்டுகள் விழுமாறு பாஜக தனக்கு சாதகமாக இயங்குமாறு ......[Read More…]