ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா

ஆயுஷ்மான் பாரத் பயனடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டியது
ஆயுஷ்மான் பாரத் பயனடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டியது
'ஆயுஷ்மான் பாரத்திட்டத்தால் பயனடைந்த வர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியை தாண்டியுள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதன்கிழமை தெரிவித்தார். மேலும் இது பலரதுவாழ்க்கையில்  நம்பிக்கை ஓளியூட்டிள்ளது என்று மோடி தெரிவித்துள்ளார். செப்டம்பர் 2018 இல், மோடி ......[Read More…]