ஜன சங்கம்

ஏழைமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்ற உழைப்போம்
ஏழைமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்ற உழைப்போம்
'ஜன சங்கில்  இருந்துதான் பா.ஜ.க. துவங்கப்பட்டது. 'ஜன சங்கம் கடந்த 1951-ம் ஆண்டு துவங்கப் பட்டது.  அதில் பலகட்சிகள் இணைய, கடந்த 1977-ம் ஆண்டு, அதன்பெயர் 'ஜனதா  என்று மாற்றப்பட்டது. இதையடுத்து, எமர்ஜென்சி காலக் கட்டத்துக்குப் பின் 'ஜனதா ......[Read More…]