ஜப்பானில் பாரிய நிலநடுக்கம்

ஜப்பானில் ஃபுகுஷிமா அணு உலையில்  கதிர்வீச்சு அபாயம்
ஜப்பானில் ஃபுகுஷிமா அணு உலையில் கதிர்வீச்சு அபாயம்
ஜப்பானில் இருக்கும் ஃபுகுஷிமா அணு-உலையில் கழிவுபொருட்களை தேக்கிவைக்கும் பகுதியில்லிருந்து கதிர்வீச்சு கலந்த-தண்ணீர் வெளியேறும் அபாயம் உருவாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது .இந்த தகவலை அணு-உலையை நிர்வகிக்கும் டோக்யோ-எலக்ட்ரிக்-பவர் நிறுவனம் ...[Read More…]