ஜமாத் – உத் – தவா

ஹபீஸ்சயீதை கொல்பவர்களுக்கு சுமார் ரூ.50 கோடி பரிசு;  அமெரிக்கா
ஹபீஸ்சயீதை கொல்பவர்களுக்கு சுமார் ரூ.50 கோடி பரிசு; அமெரிக்கா
தீவிரவாத இயக்கங்களான லஷ்கர் - இ - தொய்பா மற்றும் , ஜமாத் - உத் - தவாவின் தலைவருமான ஹபீஸ்சயீதை கொல்பவர்களுக்கு சுமார் ரூ.50 கோடி பரிசாக தரப்படும் என அமெரிக்க அரசு ......[Read More…]