ஜமாத் உலீமா இ ஹிந்த்

பாஜக.,விற்கு ஆதரவாக ராஷ்ட்ரிய முஸ்லிம்மாஞ் மற்றும் ஜமாத் உலீமா இ ஹிந்த் ஆகியவை பிரசாரத்தை துவக்கின
பாஜக.,விற்கு ஆதரவாக ராஷ்ட்ரிய முஸ்லிம்மாஞ் மற்றும் ஜமாத் உலீமா இ ஹிந்த் ஆகியவை பிரசாரத்தை துவக்கின
ஆசாம் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் .பாஜக.,விற்கு ஆதரவாக ராஷ்ட்ரிய முஸ்லிம்மாஞ் மற்றும் ஜமாத் உலீமா இ ஹிந்த் ஆகியவை பிரசாரத்தை துவக்கின அசாம் மாநிலத்தில் வரும் மே மாதம் சட்டமன்றதேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது ..தற்போது காங்கிரஸ் ......[Read More…]