ஜமாத்

IPS அவர்கள் போட்ட போடு பலன்கொடுத்துள்ளது
IPS அவர்கள் போட்ட போடு பலன்கொடுத்துள்ளது
அண்ணாமலை IPS அவர்கள் போட்ட போடு பலன்கொடுத்துள்ளது."வாக்குகேட்டு யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம் - அப்படி வருபவர்களை கண்ணியத்துடன் நடத்துங்கள் - வோட்டு போடும்போது உங்கள் எண்ணத்தையும் அதிருப்தியையும் வெளிப்படுத்துங்கள்"- என்று மாநில அளவிலான ஜமாத் ......[Read More…]