ஜம்முகாஷ்மீர்

ஜம்முகாஷ்மீர் சர்ச்சைக்குரிய பகுதி பட்டியலில் இருந்து நீக்கம்
ஜம்முகாஷ்மீர் சர்ச்சைக்குரிய பகுதி பட்டியலில் இருந்து நீக்கம்
ஜம்முகாஷ்மீர் ஐ நா சபையின் சர்ச்சைக்குரிய பகுதி பட்டியலில் இருந்து நீக்க பட்டுள்ளது. பாகிஸ்தானுக்கு பெரும் பின்னடைவாக இது கருதபடுகிறது. ஐ,நா வுக்கான பாகிஸ்தான் தூதர் அம்ஜத் ஹூசைன் ......[Read More…]