ஜம்மு காஷ்மீர் வரலாறு

காஷ்மீரை  காப்போம்  பாகம் 1
காஷ்மீரை காப்போம் பாகம் 1
புராண காலம் தொட்டு காஷ்மீர் பாரதத்துடன் இணைந்திருக்கும் பகுதியாகும் . காஷ்யப முனிவரால் உருவாக்கப்பட்ட சமவெளிப்பகுதி தான் காஷ்மீர் . பூவுலகின் சொர்க்கம் என காஷ்மீர் அழைக்கபடுகிறது . ஹிந்துக்கள் புனிதமாக கருதும் கைலாயம், ......[Read More…]