ஜம்மு பதன்கோட்

ஜம்மு- ஸ்ரீநகர் மற்றும் ஜம்மு-பதன்கோட் நெடுஞ்சாலைகலை காஷ்மீர் அரசு மூடியுள்ளது
ஜம்மு- ஸ்ரீநகர் மற்றும் ஜம்மு-பதன்கோட் நெடுஞ்சாலைகலை காஷ்மீர் அரசு மூடியுள்ளது
ஸ்ரீநகரில் இந்திய தேசிய கொடியேற்றும் பாரதிய ஜனதாவின் திட்டத்தை தோல்வியுற செய்ய , ஜம்மு- ஸ்ரீநகர் மற்றும் ஜம்மு-பதன்கோட் நெடுஞ்சாலைகலை காஷ்மீர் அரசு மூடியுள்ளது. பாரதிய ஜனதா தேசிய கொடியேற்ற திட்டமிட்டிருப்பதை ......[Read More…]