ஜலகண்டேஸ்வரர்

வேலூர் கோட்டைக்கு நடுவே கோவில் கொண்டிருக்கும் ஜலகண்டேஸ்வரர்
வேலூர் கோட்டைக்கு நடுவே கோவில் கொண்டிருக்கும் ஜலகண்டேஸ்வரர்
Editorஅத்திரி முதலான சப்த ரிஷிகளும் வேலூருக்கு கிழக்கே 3 கி.மீ. தூரத்தில் இருக்கும் பகவதி மலையில் சிவலிங்க பூஜை செய்தனர். அவர்களில் அறுவர் தவம் முடித்து வேறொரு தலம் நகர, அத்திரி முனிவர் மட்டும் ......[Read More…]