ஜல்லிகட்டு

அடுத்த பொங்கல் ஜல்லிகட்டோடு
அடுத்த பொங்கல் ஜல்லிகட்டோடு
ஜல்லிகட்டு நடைபெறுவதற்கான ஒரு புதிய சட்டத்தை ஏற்கனவே இருக்கும் தடையை நீக்கும் அளவிற்கு ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து இந்த மசோதா மழை கால கூட்டத் தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது.  ஏற்கனவே ......[Read More…]