ஜல சக்தி

ஜலசக்தி எனும் நீர்வளத்துறை
ஜலசக்தி எனும் நீர்வளத்துறை
பிரதமர் மோடி தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது அளித்த வாக்குறு தியின்படி, அவர் பதவியேற்றதும் 'ஜலசக்தி' எனும் நீர்வளத்துறையை உருவாக்கி, மந்திரியை நியமித்துள்ளார்.   பிரதமர் மோடி தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது, குடிநீர் ஆதாரங்களை பாதுகாத்து, மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் ......[Read More…]

May,31,19,