ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக

போராட்டங்களே  கல்வியாகலாமா?
போராட்டங்களே கல்வியாகலாமா?
டில்லியில்  ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக  மாணவர்கள், கல்லூரி நிர்வாகம் விடுதிக் கட்டணத்தை உயர்த்தி விட்டதாகவும், ஆடை கட்டுப்பாடுகளையும், விடுதி மாணவர்களுக்கு நேரக் கட்டுப்பாடுகளையும்  விதித்து விட்டதாகவும்  கூறி போராட்டங்களை நடத்தியுள்ளனர். ஜனநாயகம் போராடும் உரிமைகளை  அனைவருக்கும் ......[Read More…]