ஜவாஹர்லால் நேரு

விவேகானந்தரைப் பற்றி ஜவாஹர்லால் நேரு
விவேகானந்தரைப் பற்றி ஜவாஹர்லால் நேரு
சுவாமி விவேகானந்தர் எத்தனையோ விஷயங்கள் பற்றிக் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அவருடைய பேச்சிலும் எழுத்திலும், இடைவிடா மல் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பல்லவிபோல் ஒலிக் கும் ஒரு கருத்து ""அச்சம் தவிர்! பயப்படாதே! வலிமையோடு ......[Read More…]