ஜாக்டோ ஜியோ

ஒரு தோல்விகரமான தோல்வி!
ஒரு தோல்விகரமான தோல்வி!
ஜாக்டோ ஜியோ ஆசிரியர் கூட்டமைப்புகள் இறுதியாக ஜெயித்தது என்ன? ஆயிரத்து சொச்சம் பேர் பணியிடை நீக்கம், நூற்றுச் சொச்சம்பேர் சிறைக்கு சென்றதே மிச்சம். பொதுமக்களின் ஆதரவு இல்லாத போராட்டங்கள் இப்படிதான் நீர்த்து போகும். மன்னிப்புக்கடிதம் ......[Read More…]

January,31,19,