ஜாட்

ஜாட் இட ஒதுக்கீடு பிரச்சினைக்கு சட்டவரம்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு
ஜாட் இட ஒதுக்கீடு பிரச்சினைக்கு சட்டவரம்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு
ஜாட் இட ஒதுக்கீடு பிரச்சினைக்கு சட்டவரம்புக்கு உட்பட்டு தீர்வுகாணப்படும் என்று பிரதமர் மோடி உறுதியளித்துள்ளார். ...[Read More…]