ஜாதிக் கலவரம்

பேசியது போதும் செயல் படுவோம்
பேசியது போதும் செயல் படுவோம்
தமிழகத்தில் 1967 முதல் கடந்த 46 ஆண்டுகளாக திராவிடக்கட்சிகள்தான் மாறி மாறி ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து வருகிறார்கள் . ஜாதி , மத பேத மற்ற சமுதாயத்தைப் படைப்போம் என வாய கிழிய ......[Read More…]