ஜாம் நகர்

புஜ் அழிவிலிருந்து மீட்சி – மோடியின் சாதனை
புஜ் அழிவிலிருந்து மீட்சி – மோடியின் சாதனை
மோடி முதல்வராவதற்கு முன்னர், 2001 ஆம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் 26 ஆம் தேதி, புஜ்ஜை மையமாக வைத்து ஏற்பட்ட கோர பூகம்பத்தில், சுமார் 10 நிமிடங்களிளெல்லாம், கட்ச், ஜாம் நகர், ராஜ்கோட், ......[Read More…]

குஜராத்  ஆஷாபுரா  தேவி
குஜராத் ஆஷாபுரா தேவி
குஜராத்தில் உள்ள ஜாம் நகர் என்ற ஊரின் அருகில் உள்ளது ஒரு அம்மன் ஆலயம் அந்த அன்னையின் பெயர் ஆஷாபுரா தேவி என்பது.ஆஷா என்றால் விருப்பம் . விருப்பங்களை நிறைவேற்றுபவள் என்பதினால் அந்தப் பெயர் ......[Read More…]